פורום שאלות
ותשובות נפוצות

תשובות לשאלות שמשרד עו"ד דורית פילו מקבל על בסיס יומי.

office@dplaw.co.il

רשלנות רפואית היא מעשה או מחדל של הרופא המטפל אשר טיפל בחולה באופן לא סביר ו/או לקוי, או לא טיפל בחולה כנדרש וכמצופה, ועקב כך נגרם לחולה נזק. על מנת להוכיח כי אכן מדובר ברשלנות, יש צורך שיהיה קשר בין הטיפול הלקוי (הרשלני) לבין הנזק שנגרם לחולה.

על מנת לבחון אם אכן חולה מסוים נפגע מרשלנות רפואית, יש צורך לעיין בכל המסמכים הרפואיים המתעדים את כל השתלשלות האירועים ולהתייעץ עם רופא מומחה בתחום. מומלץ לפנות לעו”ד הבקיא בתחום אשר יאבחן האם המקרה אכן עונה להגדרה ואף ידאג להוצאת התיעוד הרפואי במלואו מהגורם המטפל ולהתייעץ עם רופא מומחה.

מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה ברשלנות רפואית מוקדם ככל האפשר ובסמיכות למועד הרשלנות. עורך הדין המומחה לרשלנות רפואית יוכל לבחון את נסיבות המקרה בצורה אותנטית יותר ולבחון את הטענות ואת הנזק בצורה מוחשית יותר. חשוב לדעת שתביעת רשלנות רפואית מתיישנת בחלוף 7 שנים ממועד האירוע ובדיקת הנושא והכנת התביעה אורכת זמן.

הוכחת תביעת רשלנות רפואית נעשית באמצעות חוות דעת רופא מומחה בתחום, אשר בודק את המסמכים הרפואיים ואת הלקוח ומאבחן האם אכן במקרה זה היתה רשלנות (טיפול רפואי לקוי), ואם כן – האם נגרם למטופל נזק כתוצאה מהרשלנות. אם אכן כך, ניתן להגיש תביעה לבית המשפט ולצרף לה את חוות דעתו של הרופא המומחה בתחום.

התשובה היא כן. זכאותו של מטופל לקבל מידע רפואי מתוך התיעוד הרפואי הנוגע לעניינו, לרבות העתקה של התיעוד הרפואי, קבועה בחוק זכויות החולה. רק במקרים מיוחדים מאוד יכול המוסד הרפואי לסרב לתת את התיעוד הרפואי. במידה והמטופל פונה לעורך דין הבקיא בתחום, הרי שעורך הדין יאבחן את המקרה וידאג להוצאת התיעוד הרפואי במלואו.

על פי רוב, תביעות בתחום הרשלנות הרפואית עשויות להימשך זמן רב, מאחר מדובר בסוגיות עובדתיות ומשפטיות מורכבות. כמובן, שלא ניתן לומר במדויק כמה זמן עשוי להימשך הליך משפטי, שכן משך ההליך מושפע ממורכבות המקרה ונסיבותיו, אבל בדרך כלל מדובר במספר שנים.
יחד עם זאת, רבות מתביעות הרשלנות הרפואית מסתיימות בפשרה, עובדה שמביאה לסיום מוקדם יותר של ההליך.

הסכומים משתנים ממקרה למקרה. סכומי הפיצויים תלויים במכלול הנזקים שנגרמו למטופל עקב הרשלנות הרפואית, כאשר אחד הנתונים החשובים הוא אחוזי הנכות שיקבעו לאותו נפגע. ככל שאחוזי הנכות גבוהים ומשמעותיים יותר מבחינה תפקודית – בהתאמה סכום הפיצויים יהיה משמעותי יותר.

משרד בוטיק המתמחה בתחום הנזיקין והביטוח משנת 1999.

© דורית פילו

פרטי המשרד